Novinky 2023
plastové parapety

Obchodní podmínky pro e-shop

PV Plast spol. s r.o.

Prodávající:
PV Plast spol. s r.o.
M. Alše 915, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 03347893  DIČ: CZ03347893
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, číslo spisu C 59893
číslo účtu: 19-6998370247/0100


Kupující - spotřebitel:
je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (§53 odst.3  Občanského zákoníku).


Prohlášení o ochraně osobních dat
Tento internetový obchod se ve své činnosti řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.


Objednávka
Vyplněním a odesláním objednávky přes nákupní košík potvrzujete souhlas s těmito obchodními podmínkami. O přijetí objednávky budete informováni potvrzovacím e-mailem. Pokud od nás potvrzovací e-mail neobdržíte, kontaktujte nás.
Pokud Vámi objednané zboží není momentálně skladem, nebo není možné dodržet uvedený dodací termín, budete o této skutečnosti informováni. Pokud v takovém případě provedete do 24 hodin storno objednávky, buď prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky, objednávka je považována za zrušenou.


Odstoupení od smlouvy
Při uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku (§53 Občanský zákoník) má Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění (§53 odst. 7 Občanský zákoník). Mimo případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně uvedeno a Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv (§53 odst. 8 Občanský zákoník, písmeno a-f).
Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle výše uvedeného, má Dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (§53 odst. 10 Občanský zákoník) nebo jeli hodnota plnění smlouvy snížena (došlo k částečnému spotřebování, opotřebování či neúplnému vrácení zboží), je Spotřebitel povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích (§458 Občanský zákoník). Dodavatel je zároveň povinen vrátit Spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Odstoupení od smlouvy je vhodné oznámit Dodavateli písemnou formou, kterou lze přiložit k vrácenému zboží, Dodavatel doporučuje před zasláním zboží pojistit.
Pokud nedojde k vzájemné dohodě o prodloužení platnosti uzavřené smlouvy, například z důvodu změny ceny, ukončení výroby atd., může bez sankcí od smlouvy odstoupit Spotřebitel i Dodavatel. O svém rozhodnutí o odstoupení smlouvy je nutné druhou stranu informovat písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické komunikace email.


Zpracování objednávky
Vaše objednávka je neprodleně zaevidovaná a zpracovaná do výrobního příkazu a tento předán do výroby k realizaci zakázky. V průběhu výroby již nelze měnit parametry jednotlivých prvků. V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů. Pokud nebude možné kontaktovat zákazníka telefonicky nebo emailem uvedeným v objednávce, protože údaje budou nesprávné, nebo pokud zákazník neopraví požadované údaje ani po upozornění provozovatelem, objednávka bude stornována.

Způsob platby
Na výběr máte z následujících typů plateb:

 1. Dobírkou - Objednané zboží Vám pošleme přepravní službou na dobírku
  • a / DPD – velikost balíku do 1,75 m
  • b / FOFR - velikost balíku nad 1,75 m
 2. Bankovním převodem
  • Po objednání zboží Vám bude zaslána zálohová faktura. Zboží Vám bude zasláno v okamžiku, kdy platba za zboží, které si u nás objednáte, přijde na náš účet.
  • Číslo našeho účtu: 19-6998370247 / 0100
 3. Osobně v hotovosti - hotovostní platbou přímo při odběru parapetů v naší firmě od Po - Pá od 7,00 do 16,00 hod.
 4. Osobně kartou - bezhotovstní úhrada platební kartou přímo při odběru parapetů v naší firmě od Po - Pá od 7,00 do 16,00 hod.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Dodací podmínky a doprava
Zakázky jsou expedovány dle možností naší výroby, dle dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratším termínu po obdržení Vaší závazné objednávky, obvykle do 3 pracovních dnů v rámci ČR.
Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání na požadované místo a převzetí. Zboží může převzít pouze osoba k tomu oprávněná. V případě dovozu zboží zajišťuje dopravu prodávající.
Způsob dopravy a případná úhrada dopravy je dohodnuta mezi kupujícím a prodávajícím před potvrzením objednávky.
Kupujícímu budou účtovány náklady na balné a dopravu podle druhu zboží a ceny objednávky takto:

Parapety cena objednávky do 2 000,- Kč bez DPH 270,- Kč bez DPH
Parapety cena objednávky 2 000,- až 4 000,- Kč bez DPH 210,- Kč bez DPH
Parapety objednávka v ceně nad 4 000,- Kč bez DPH zdarma
Parapety Nadrozměr - délka balíku 3m a více 790,- Kč bez DPH
Dřevoplast cena dle tarifu TOPRANS EU a.s.

Převzetí zboží
Kupující je povinen ihned při převzetí zboží spolu s Dopravcem překontrolovat nepoškozenost zásilky a její kompletnost. Zjistí-li vady, má právo zásilku odmítnout s tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud zásilku převezme je Kupující povinen zásilku po převzetí rozbalit a zkontrolovat zda nedošlo k poškození během přepravy. V případě zjištění poškození zboží po jeho převzetí od přepravní služby, i když byl obal neporušený, je nutné do 24 hod. nahlásit písemně na adresu Prodávajícího na email objednavky@pvplast.cz konkrétní poškození podle položek z dokladu a to včetně popisu poškození a fotodokumentace. V tomto případě Prodávající jako objednavatel přepravy zahájí reklamační řízení se smluvním dopravním přepravcem. V případě, že kupující požaduje dodání zboží před vrácením reklamovaného zboží nebo před ukončením reklamačního řízení, může prodávající toto zboží účtovat. Po kladném vyřízení reklamace bude vystavený dobropis na předem odeslané náhradní zboží. ÚPLNOST A STAV ZBOŽÍ SI ZKONTROLUJTE IHNED PŘI PŘEVZETÍ OD ZÁSILKOVÉ SLUŽBY! NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE NEBUDEME BRÁT ZŘETEL!


Ceny zboží, DPH
Provozovatel internetového obchodu je plátcem DPH. Cena zboží je zobrazena u každého nabízeného produktu přes internetový obchod prodávajícího. Zboží je majetkem kupujícího až v okamžiku plného zaplacení kupní ceny (u bezhotovostních plateb se za zaplacení považuje doba, kdy se prodávajícímu částka převede na účet).


Daňový doklad
Daňový doklad - faktura ke zboží - Vám bude zaslán se zbožím. Doklady mají všechny náležitosti v souladu splatnými právními předpisy. !!POZOR!! Jedná se o originály. Faktury již nebudou zaslány poštou.


Reklamace a záruka
Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s Obchodními podmínkami internetového obchodu PV Plast spol. s r.o. V případě, že zboží není odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik jeho převzetí od přepravce. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci. Záruka poškození zboží se vztahuje na zjevné poškození zboží během smluvní přepravy, která je podmíněna povinností kupujícího zapsat poškození na přebíracím listu dopravce a oznámit tuto skutečnost neprodleně prodávajícímu. V opačném případě není nárok na kladné vyřízení reklamace. Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, je kupující povinen zboží zkontrolovat a tuto skutečnost oznámit prodávajícímu do 2 pracovních dnů, aby mohla být realizována reklamace přepravy zásilky dle obchodních podmínek přepravce ve vnitrostátní přepravě ode dne, kdy byla zásilka doručena. V případě, že prodávající nedodrží oznamovací povinnost v uvedeném termínu do 2 pracovních dnů, není nárok na kladné vyřízení reklamace. Délka záruční doby na výrobní vady činí 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem. U parapetů je délková tolerance řezání 3 mm. Interiéové parapety zůžujeme s tolerancí 5mm. Skutečná skladová šířka PVC parapetů včetně nosu může být menší o podélný řez výroby až -5mm. U hliníkových výrobků s povrchoivou úpravou eloxováním se pohledově mohou lišit odstíny komponentů, protože se nejedná o lakování barvou dle vzorkovníku RAL, ale o chemickou úpravu hliníku a výrobky nejsou namáčeny společně do jedné chemické lázně. V případech, kdy některý výrobce prodlouží u svých výrobků záruční dobu, platí záruka stanovená příslušným výrobcem.

Záruka výrobku zaniká v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace.
 • Nevhodným používáním zboží
 • Nedodržením pokynů stanovených výrobcem či dodavatelem.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, mechanickým poškozením, manipulací nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

Vyřízení reklamace
Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 2 dnů písemně informovat prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují, doložit fotodokumentaci. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.
Vždy je třeba písemného vyhotovení protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu , nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu platí vždy jen do okamžiku její změny. Rozhodná je cena zboží uvedená v katalogu internetového obchodu v okamžiku odeslání objednávky.


NUTNÁ ZÁLOHA!!!! - PŘI OBJEDNÁVCE NAD 5000 Kč bez DPH vystavujeme zálohovou fakturu a realizace zakázky nastává po jejím uhrazení.


Nepřevzetí zásilky: V případě nepřevzetí zásilky je dle platných obchodních podmínek příjemce povinen uhradit odesilateli výdaje spojené s vyřizováním objednávky v plné výši (dopravné v obou směrech + balné).