Novinky 2023
plastové parapety

Jak zaměřit a osadit parapet

Zaměření a instalace venkovního parapetu

 1. Příprava špalety pro zapuštění venkovního parapetu – vysekání menšího žlabu
 2. Zaměření délky parapetu - změříme vnitřní rozměr špalety
  • připočteme min. 10 mm z každé strany pro zapuštění parapetu
  • jestliže jsou omítky hotové a parapet se zapouštět nebude,
   je nutno odečíst 3 mm z každé strany ( síle boční krytky )
 3. Zaměření hloubky parapetu – rozměr měříme od parapetní drážky v rámu okna nebo od podkladového profilu pod rámem okna a hrany omítnuté špalety a vždy připočteme vzdálenost odkapu minimálně 40 mm
 4. Součástí dodávky jsou šroubky, pomocí kterých parapet ukotvíme k oknu a zakrytkujeme plastovými krytkami na šroubky.
 5. Nyní si parapetní desku pomocí klínků podložíme a vyrovnáme pomocí
  vodní váhy. Je třeba dodržet mírný spád (6°) z důvodu dobrého odvodu vody.
 6. V případě montáže pozinkovaných parapetů, nebo přechodových lišt je potřeba řezné hrany ošetřit proti korozi např. nasazením bočnic na silikon.
 7. Pomocí montážní pěny parapet podpěníme, doporučuje se nízko expanzní pěna, aby nedocházelo k vyboulení parapetu.
  Parapet zatížíme po celé jeho délce.

Zaměření a instalace vnitřního parapetu

 1. Příprava špalety pro zapuštění vnitřního parapetu – vysekání menšího žlabu
 2. Zaměření délky parapetu - změříme vnitřní rozměr špalety a připočteme min. 5 mm z každé strany pro zapuštění parapetu. Od této délky odečteme 2 mm z každé strany, což odpovídá síle boční krytky.
 3. Zaměření hloubky dřevotřískového parapetu – rozměr měříme od parapetní drážky v rámu okna nebo od podkladového profilu pod rámem okna a hrany omítnuté stěny a vždy připočteme přesah parapetu minimálně 40 mm. Součtem je potřebná objednávková šířka parapetu, která se měří z pohledové strany parapetu včetně nosu.
 4. Zaměření hloubky plastového parapetu – rozměr měříme od parapetní drážky v rámu okna nebo od podkladového profilu pod rámem okna a hrany omítnuté stěny a vždy připočteme přesah parapetu minimálně 30 mm. Součtem je potřebná objednávková šířka parapetu, která se měří z pohledové strany parapetu včetně nosu.
 5. Pokud je třeba, parapetní desku si vypodložíme pomocí dřevěných klínků a vodní váhou vyrovnáme, popř. dopěníme ze spodní strany parapetu. Parapet zatížíme po celé jeho délce.
 6. Po vytvrdnutí montážní pěny můžeme odstranit klínky a provedeme zapravení okolí parapetu.

Pokud parapet nebudete zapouštět do bočních špalet bude objednávková délka parapetu rozměr mezi špaletami – 5 mm pro odpočet tloušťky plastových bočních krytek parapetu. Případnou spáru mezi krytkou a špaletou můžete vyplnit akrylovým tmelem.


Rozměry krytek venkovních parapetů

Plastová krytka z materiálu ASA

- univerzální použití pod omítku i k omítce

 Plastová krytka z materiálu ASA

Hliníková krytka k omítce

- montáž po hotovém ostění

 Hliníková krytka k omítce

Hliníková podomítková krytka

- montáž před zhotovením ostění a špalet

 Hliníková podomítková krytka