Ako zamerať a osadiť parapet

Zameranie a inštalácia vonkajšieho parapetu

 1. Príprava špalety na zapustenie vonkajšieho parapetu – vysekanie menšieho žľabu
 2. Zameranie dĺžky parapetu – zmeriame vnútorný rozmer špalety
  • pripočítame min. 10 mm z každej strany na zapustenie parapetu
  • ak sú omietky hotové a parapet sa zapúšťať nebude, je nutné odpočítať 3 mm z každej strany (hrúbka bočného krytu)
 3. Zameranie hĺbky parapetu – rozmer meriame od parapetnej drážky v ráme okna alebo od podkladového profilu pod rámom okna a hrany omietnutej špalety a vždy pripočítame vzdialenosť odkvapu minimálne 40 mm
 4. Súčasťou dodávky sú skrutky, pomocou ktorých parapet ukotvíme k oknu a zakryjeme plastovými krytmi na skrutky.
 5. Teraz si parapetnú dosku pomocou klinov podložíme a vyrovnáme pomocou vodováhy. Je potrebné dodržať mierny spád (6°) z dôvodu dobrého odvodu vody.
 6. V prípade montáže pozinkovaných parapetov alebo prechodových líšt je potrebné rezné hrany ošetriť proti korózii napr. nasadením bočníc na silikón.      
 7. Pomocou montážnej peny parapet podpeníme, odporúča sa nízkoexpanzná pena, aby nedochádzalo k vydutiu parapetu.
 8. Parapet zaťažíme po celej jeho dĺžke.
 venkovní parapety

Zameranie a inštalácia vnútorného parapetu

 1. Príprava špalety na zapustenie vnútorného parapetu – vysekanie menšieho žľabu
 2. Zameranie dĺžky parapetu – zmeriame vnútorný rozmer špalety a pripočítame min. 5 mm z každej strany na zapustenie parapetu. Od tejto dĺžky odpočítame 2 mm z každej strany, čo zodpovedá hrúbke bočného krytu.
 3. Zameranie hĺbky parapetu – rozmer meriame od parapetnej drážky v ráme okna alebo od podkladového profilu pod rámom okna a hrany omietnutej špalety a vždy pripočítame vzdialenosť odkvapu minimálne 40 mm.
 4. Zameranie hĺbky parapetu – rozmer vychádza zo šírky špalety, ku ktorej pripočítame 10 mm na zapustenie pod profil okna a min. 30 mm presah od okraja vnútornej omietky.
  od okraje vnitřní omítky
 5. Pokiaľ je to potrebné, parapetnú dosku si vypodložíme pomocou drevených klinov a vodováhou vyrovnáme, príp. dopeníme zo spodnej strany parapetu. Parapet zaťažíme po celej jeho dĺžke.
 6. Po vytvrdnutí montážnej peny môžeme odstrániť kliny a vykonáme opravenie okolia parapetu. Produkty
 vnitřní parapety
© 2008 - 2019 PV Plast spol. s r.o., Mikoláše Alše, 757 01 Valašské Meziříčí, Tel.: +420 734 424 376, +420 734 412 442, e-mail: obchod@pvplast.cz


Webdesign by Spaneco